Комитетът на националните резервни сили на страните-членки на НАТО (NRFC) е подкомитет на Военния комитет на НАТО по въпросите за резерва


В NRFC активно участват 30 нации - 24 членки на НАТО и 6 страни-партньори. Комитетът се председателства от страните-членки на НАТО на ротационен принцип, за 2 годишен период.


България ще продължи да председателства NRFC и ще осигурява секретариата му до август 2016 година. Задачата се изпълнява от Дирекция “Операции и подготовка“ от Щаба на отбраната.

 


Повече за екипа                                          Повече за NRFC                                          Контакти