1.Комодор Кирил Михайлов

Председател на Комитета на националните резервни сили на НАТО          (2014 - 2016)

Комодор Михайлов е роден в София на 19 юли 1966 г.  Той е женен, с две деца. Владее английски и ползва френски език.


Образование

1985 - 1990 Висше военноморско училище, специалност „Корабоводене"

1999 - 2000 Командно щабен колеж на ВМС на САЩ

2012 - 2013 Военноморски колеж на САЩ (Генералщабен курс)


Военна кариера

 От 30.06.2014 г. директор на дирекция „Операции и подготовка" в Министерството на отбраната и същевременно от 07.08.2014 г. председател на Комитета на националните резервни сили на НАТО

2013 - 2014 началник на отдел „Подготовка и използване на силите" в щаба на ВМС

2012 - 2013 слушател във Военноморския колеж на САЩ (Генералщабен курс)

2011 - 2012 началник на отдел „Подготовка и използване на силите" в щаба на ВМС

2009 - 2011 командир на дивизион патрулни кораби във Военноморска база Варна

2006 - 2009 координатор по ВМС в Националното военно представителство на Република България в Съюзното командване на НАТО по операциите

2003 - 2006 старши помощник-началник в отдел „Планиране и управление на операции" в Оперативно управление на Главния щаб на ВМС

2002 - 2003 старши помощник-началник в отделение „Оперативно-бойна подготовка" във Военноморска база Варна

2000 - 2002 дивизионен специалист по въоръжение във Военноморска база Варна

1999 - 2000 слушател в Командно-щабен колеж на ВМС на САЩ

1995 - 1999 командир на корвета

1993 - 1995 помощник-командир на корвета

1990 - 1993 командир на артилерийска и минно-торпедна бойна част в отделен дивизион

1985 - 1990 курсант, специалност „Корабоводене" във ВНВМУ „Н.Й. Вапцаров"

1984 - 1985 редовна военна служба, редник - телефонен механик

LOGO