4.Подполковник Добрил Радославов

Секретар на Комитета на националните резервни сили на НАТО (2014-2016)

Подполковник Радославов е роден в гр. Нова Загора през 1972 г. Той живее в гр. София със съпругата и дъщеря си. Владее английски и испански и ползва руски език.


Образование

1990-1995 ВВОВУ „В.Левски” (Електронно разузнаване и борба)

2000-2001 Щабен колеж на СВ на САЩ, Форт Левънуърт, Канзас

2010-2012 Университет „Олд Доминиум”, САЩ (Магистратура по бизнес администрация) 


Военна кариера

2013 Главен експерт в отдел „Учения и тренировки” на дирекция „Операции и подготовка”, МО

2012-2013 Главен експерт в отдел „Отбранителни способности” на дирекция „Стратегическо планиране”, МО

2009-2012 Заместник национален военен представител в СКТ НАТО, гр. Норфолк, САЩ

2007-2009 Главен експерт в дирекция „Кадрова политика”, МО и Национален представител в Комитета по човешките ресурси на НАТО (NDMC)

2005-2007 Щабен офицер по човешките ресурси в Щаба на Сухопътния команден компонент на НАТО в гр. Мадрид, Испания

2000-2005 Старши експерт в дирекция „Кадрова политика”, МО

1999-2000 СФОР, Босна и Херцеговина

1995-1999 Командир на група за радиоелектронна борба

 LOGO