5.Сержант Ирина Килитанова-Димитрова

Административен сътрудник в Секретариата на NRFC (2014-2016)

Сержант Димитрова е родена в гр. Пазарджик.Тя живее в гр. София с дъщеря си.


Образование

1986-1990 Пловдивски университет (биология и химия)

2005         Шумен. Английски език за щабни офицери в многонационални операции.

2006         Курс за старши сержанти

2014         Квалификационен оперативен курс за сержанти 1-во ниво, ВВМУ, гр. Варна

2014         Квалификационен оперативен курс за сержанти 2-ро ниво, НВУ, гр. Велико Търново


Военна служба

от август 2014 Административен сътрудник в Секретарията на NRFC

2011-2014  Специалист по ЯХБЗ в Център за ЯХБЗ

2010-2011  EUFOR, Босна и Херцеговина

2007-2010  Специалист по химичен анализ, Център за ЯХБЗ и екологично наблюдение. гр. Банкя

2004-2007  Специалист по химичен анализ, Полк за ЯХБЗ, с.Мусачево

2000-2004  Специалист по химичен разузнаване, 61 Мбр.

LOGO