България пое за две години председателството на Комитета на резервните сили на страните-членки на НАТО

На лятната конференция на Комитета на резервните сили на страните-членки на НАТО (National Reserve Forces Committee – NRFC), която се проведе от 4 до 7 юли в гр. Фулда, Германия, България пое за две години председателството на комитета. Церемонията се състоя в рамките на пленарната сесия на конференцията. Директорът на дирекция “Операции и подготовка“ в Министерството на отбраната комодор Кирил Михайлов официално пое председателството на комитета от предшественика си генерал-майор Лебел. До 2016 г. секретариатът ще бъде осигурен от състава на дирекция „Операции и подготовка“.

 


NRFC е обединен съюзнически комитет, който се състои от висши национални представители, отговорни за резервните сили на страните-членки на НАТО. Комитетът има три основни задачи: да съветва Военния комитет на НАТО по въпросите на резерва, да работи за подобряване и усъвършенстване на подготовката на резервистите чрез предоставяне на форум за обмяна на информация за най-добрите практики и да поддържа контакт с останалите организации и асоциации с интерес към резерва. Основен фокус в работата на NRFC е увеличаване на използването на резервните сили в операции на НАТО. Комитетът е създаден през 1981 г., а официално е признат от Военния комитет на НАТО през 1996 г. Към 2014 г. в Комитета на резервните сили на страните-членки на НАТО участват 25 страни от НАТО и 6 страни - партньори. Председателството на NRFC е на ротационен принцип за 2-годишен период. Председателстващата страната-членка поема едновременно и президентството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите резервисти (CIOR) за същия период. CIOR е независима организация на доброволен принцип, представляваща интересите на офицерите от резерва от страните-членки на НАТО. Председател на NRFC до момента беше Република Франция. Министерството на отбраната на Република България прие председателството на Комитета в периода август 2014 г. - август 2016 г.

Повече информация за дейността на NRFC и CIOR можете да намерите на интернет адреси: http://www.act.nato.int/nrfc и http://www.cior.net/