България председателства лятната пленарна среща на NRFC в гр. Вашингтон, САЩ

От 27 до 30 юли в гр. Вашингтон, САЩ, се проведе Лятната  пленарна среща на Комитета на резервните сили на страните-членки на НАТО (National Reserve Forces Committee – NRFC).

По време на заседанията, ръководени от Българското председателство, делегатите от 21 страни отделиха един пълен ден на национални доклади, обмяна на информация за най-добрите практики и кръгла маса за методите за набиране и задържане на служба на резервистите.

Беше докладвано за развитието на Многонационална мрежа на НАТО за резерва (NATO Multinational reserve network (NMRN) и за работата по обучение и тренировки на националните резервни сили. На срещата NRFC набеляза нова стратегия за развитието на проекта от Инициативата на НАТО за Интелигентна отбрана по който е водещата организация: SD1.30 - „Разработване на способности, специфични за резерва”.

Обсъдена  беше работата на Комитета  с неправителствените асоциации на офицерите и сержанти от резерва и беше решено техни представители да бъдат канени на срещите на щабните офицери от NRFC, за координиране на общите усилия за постигане на ефективни, способни и готови резервни сили.

Настоящите приоритети в работата на NRFC са: Поуки от участието на резервисти в операции, набиране на резервисти, подпомагане на работодателите и най-добри начини за Резерва да допринася за кибернетичната сигурност.

След тази пленарна среща Българското председателство на обединения съюзнически комитет NRFC навлезе във втората си, заключителна година.