България председателства зимната пленарна среща на Комитета на резервни сили на страните-членки на НАТО (NRFC)

Председателството на NRFC по време на заседание

От 16 до 19 февруари в Главната квартира на НАТО в гр. Брюксел, Белгия, се проведе зимната работна среща на Комитета на резервните сили на страните- членки на НАТО (National Reserve Forces Committee – NRFC). Това е първата пленарна среща на Комитета на резервните сили на страните-членки на НАТО, организирана и председателствана от България, откакто страната пое ръководството му. 

Под председателството на директора на Дирекция “Операции и подготовка“- комодор Кирил Михайлов, два пъти годишно заседават висши национални представители, отговорни за резервните сили на страните-членки на НАТО и на 6 страни - партньори. NRFC е обединен съюзнически комитет, чийто основен фокус е по синхронизиране на политиката на страните по резерва. Мандатът на NRFC е да съветва Военния комитет на НАТО по въпросите на резерва, да работи за подобряване и усъвършенстване на подготовката на резервистите, чрез предоставяне на форум за обмяна на информация за най-добрите практики и да поддържа контакт с останалите организации и асоциации с интерес към резерва.  

Фото галерия