България ще председателства зимната конференция на Комитета на резервни сили на страните-членки на НАТО (NRFC)

От 16 до 19 февруари в Главната квартира на НАТО в гр. Брюксел, Белгия ще се проведе зимната конференция на Комитета на резервните сили на страните-членки на НАТО. Това е първата пленарна среща на Комитета, която е организирана и ще бъде председателствана от България.

През м. юли 2014 г. Министерството на отбраната на Република България пое за две години ръководството на Комитета на резервните сили на страните-членки на НАТО (National Reserve Forces Committee – NRFC*). Директорът на дирекция “Операции и подготовка“ комодор Кирил Михайлов ще председателства NRFC до 2016 година. Секретариатът е осигурен от състава на дирекция „Операции и подготовка“.

NRFC е обединен съюзнически комитет, който се състои от висши национални представители, отговорни за резервните сили на страните-членки на НАТО. Основен фокус в работата муе увеличаване на използването на резервните сили в операции на НАТО. Комитетът има три основни задачи:

  • да съветва Военния комитет на НАТО по въпросите на резерва
  • да работи за подобряване и усъвършенстване на подготовката на резервистите, чрез предоставяне на форум за обмяна на информация за най-добрите практики
  • да поддържа контакт с останалите организации и асоциации с интерес към резерва 

 


* NRFC е създаден през 1981 г., а официално е признат от Военния комитет на НАТО през 1996 г. Към 2015 г. в Комитета на резервните сили на страните-членки на НАТО участват 25 страни от НАТО и 6 страни - партньори.Председателството е на ротационен принцип за 2-годишен период. Председателстващата страна се заявява и определя предварително. Република България е утвърдена за изпълнението на тази задача от 2009 година. 
Страната-членка председателстваща
NRFC поема за същия период и президентството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите резервисти (CIOR).
Повече информация за дейността на NRFC и CIOR
e налична на интернет адреси: http://www.act.nato.int/nrfc и http://www.cior.net