Есенната среща на щабните офицери на NRFC се проведе под българско председателство в гр. Тбилиси, Грузия

От 20 до 22 октомври в Грузия, се проведе Есенната среща на щабните офицери на Комитета на резервните сили на страните-членки на НАТО (NRFC).

В гр. Тбилиси участниците бяха приветствани от заместник-началникът на Генералния щаб на Република Грузия полковник Роман Джохадзе, който откри първата работна сесия.

Делегатите, ръководени от Българското председателство, подготвиха дневния ред и темите на следващата пленарна среща и приключиха работата по стандартните оперативни процедури на Комитета, които предстои да бъдат обявени за одобрение с процедура на мълчание. След доклад за напредъка по Изследването за поуките от участието на резервисти в операции бяха съгласувани бъдещите стъпки и срокове по него. Бяха определени постоянните и ротационните членове на Групата за координиране на обучението на резервисти. Тази постоянна работна група на NRFC планира темите и съдържанието на двата курса в Училището на НАТО в гр. Оберамергау, Германия.

На срещата щабните офицери работиха по изпълнението на новата стратегия за развитието на проекта от Инициативата на НАТО за Интелигентна отбрана SD 1.30 - „Разработване на способности, специфични за резерва”, по който NRFC е водещата организация. Многонационална мрежа на НАТО за резерва (NATO Multinational Reserve Network (NMRN) докладва за развитието и предложи разширяване на обхвата с включване на участието на резервисти, активирани за задачи в собствената си  страна.

За координиране на общите усилия през годината в работата на щабните офицери от NRFC в Грузия взеха участие и президентът на Междусъюзническата конфедерация на офицерите резервисти (CIOR) подполковник Димитър Попов и други представители на Конфедерацията.

Следващата пленарна среща на NRFC ще се проведе през месец февруари 2016 в гр. Брюксел.