Комодор Кирил Михайлов, директор на дирекция “Операции и подготовка“ в Министерството на отбраната поема председателството на комитет на НАТО

На 3 юли в главната квартира на НАТО в Брюксел, пред Военния комитет на НАТО е приет годишният доклад на Комитета на националните резервни сили на страните-членки на НАТО (National Reserve Forces Committee – NRFC). На форума е представен и новия председател на Комитета комодор Кирил Михайлов, директор на дирекция “Операции и подготовка“ в Министерството на отбраната.

Република България официално ще поеме председателството на NRFC от месец август 2014 г до 2016 година. Секретариатът на Комитета ще бъде осигурен от състава на дирекция “Операции и подготовка“ в Министерството на отбраната.

Фото ГалерияКомитетът на националните резервни сили на страните-членки на НАТО (NRFC) е обединен съюзнически комитет, който се състои от висши национални представители, отговорни за резервните сили на страните-членки на НАТО, които предоставят информация пред Военния комитет на НАТО. Комитетът е създаден през 1981 г., а официално е признат от Военния комитет на НАТО през 1996 г. Към 2014 година в NRFC участват 25 страни от Алианса и 6 страни - партньори. Австралия е постоянен наблюдател. Основен фокус в работата на NRFC е увеличаване на използването на резервните сили в операции на НАТО. Председателството на NRFC е на ротационен принцип за 2 годишен период. В момента председател на комитета е Република Франция. Министерството на отбраната на Република България ще приема председателството на NRFC от месец август 2014 година. Председателстващата страна поема едновременно и президентството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите резервисти (CIOR) за същия период от 2 (две) години. CIOR е независима организация на доброволен принцип, представляваща интересите на офицерите от резерва от страните - членки на НАТО.