Пролетната работна среща на Комитета на резервните сили се проведе под българско председателство на 7-9 април в гр. Будапеща, Унгария

Комитетът на резервните сили на страните - членки на НАТО (NRFC) проведе пролетната си работна среща, под българско председателство, от 7 до 9 април в гр. Будапеща, Унгария.

В гр. Будапеща участниците бяха приветствани от заместник-началника на отбраната на Република Унгария, генерал-лейтенант Золтан Орош, който откри първата работна сесия.

В два работни дни бяха преработени и актуализирани стандартните оперативни процедури на Комитета и подредени по важност, предварително заявените по три приоритета от всяка страна-членка. В резултат на изследването първо по важност е наемането и задържането на служба на доброволните резервисти. Полезни в тази област се определят практиките на някой от нациите за работа с работодателите и за подбор и мотивиране на резервистите.

Актуализирани бяха насоките за работа по проекта от инициативата на НАТО Интелигентна отбрана 1.30 - „Разработване на способности специфични за резерва”, по който NRFC е водещата организация.

Делегатите дадоха висока оценка на изцяло преработената от българския секретариат вътрешната интернет страница на NRFC в системата Транснет на НАТО. Порталът предоставя нови възможности за комуникация между нациите и допълнителни проекти и работни групи в рамките на инициативата за Интелигентна отбрана. Беше извършена координация по съставяне за учебните програми и уточняване на лекторите за двата курса в Училището на НАТО в гр. Оберагергау, Германия, за които NRFC отговаря.

Фото галерия