Проведе се зимната конференция на Комитета на резервни сили на страните-членки на НАТО (NRFC)

От 1 до 4 февруари в Главната квартира на НАТО в гр. Брюксел, Белгия под българско председателство се се проведе зимната конференция на Комитета на резервните сили на страните-членки на НАТО.

Делегатите от 23 страни, от които 5 страни-партньори приеха новите приоритети в работата на NRFC: поуки от участието на резервисти в операции, най-добри практики за принос на Резерва за кибернетичната сигурност и работа с работодателите и подпомагането им.

В унисон с третия приоритет, Комитетът създаде постоянна работна група за подпомагане и организиране на двугодишната международна конференция по работата с работодателите.

Освен изнесените националните доклади и засилената обмяна на информация за най-добрите практики, NRFC набеляза конкретни стъпки в проекта от Инициативата на НАТО за Интелигентна отбрана по който е водещата организация: SD 1.30 - „Разработване на способности, специфични за резерва”. Комитетът реши да предложи нов проект в рамките на Инициативата – „Резервните сили в кибернетичната отбрана“.

На срещата беше докладвано за развитието на Многонационална мрежа на НАТО за резерва (NATO Multinational reserve network (NMRN) и за работата по обучение и тренировки на националните резервни сили. В отделна сесия Работната група по професионалното развитие на резерва набеляза темите и приоритетите за двата годишни курса в Училището на НАТО в гр. Оберамергау, Германия.

Комодор Кирил Михайлов ще председателства NRFC до м. юли 2016 година. Секретариатът е осигурен от състава на дирекция „Операции и подготовка“.