01.Годишен доклад пред ВК на НАТО, юли 2014 г., Главната квартира на НАТО, гр. Брюксел, Белгия

01.Годишен доклад пред ВК на НАТО, юли 2014 г., Главната квартира на НАТО, гр. Брюксел, Белгия