04.Зимната пленарна среща на NRFC,февруари 2015 г. в Главната квартира на НАТО в гр. Брюксел, Белгия

04.Зимната пленарна среща на NRFC,февруари 2015 г. в Главната квартира на НАТО в гр. Брюксел, Белгия