NRFC

Пролетната работна среща на Комитета на резервните сили се проведе под българско председателство на 7-9 април в гр. Будапеща, Унгария

България председателства зимната пленарна среща на Комитета на резервни сили на страните-членки на НАТО (NRFC)

От 16 до 19 февруари в Главната квартира на НАТО в гр.

Проведе се зимната конференция на Комитета на резервни сили на страните-членки на НАТО (NRFC)

От 1 до 4 февруари в Главната квартира на НАТО в гр.

Българското председателство на NRFC организира в Германия поредния курс за старши офицери от резерва

В периода 5-9 октомври в Училището на НАТО в гр.

Под ръководството на Българското председателство на NRFC в Училището на НАТО в гр. Оберамергау, Германия се проведе курс за щабни офицери от резерва

В изпълнение на плана за дейността на Комитета на националните резервни сили на страните-членки на НАТО (NRFC), в периода 13-17 юли 201

Kомодор Кирил Михайлов представи годишния доклад на NRFC пред Военния комитет на НАТО

На 29 юни председателят на Комитета на резервните сили на страните-членки на НАТО (NRFC), ко

България ще председателства зимната конференция на Комитета на резервни сили на страните-членки на НАТО (NRFC)

От 16 до 19 февруари в Главната