NRFC; Комитета на резервните сили на страните-членки на НАТО