Увод - документи


Всички документи от текущата работата на Комитета (годишните доклади пред ВК на НАТО, протоколи от заседанията и приложения) са налични на страницата на NRFC на англиски език: http://www.act.nato.int/nrfc