Фото галерия

07. Курс за щабни офицери от резерва в Училището на НАТО в гр. Оберамергау, Германия
06.Годишен доклад пред ВК на НАТО, 29 юни 2015 г., Главната квартира на НАТО, гр. Брюксел, Белгия
05.Пролетна работна среща на NRFC, април 2015 г., гр. Будапеща, Унгария
04.Зимната пленарна среща на NRFC,февруари 2015 г. в Главната квартира на НАТО в гр. Брюксел, Белгия
03.Есенна работна среща на NRFC, ноември 2014 г, гр. Мадрид, Испания
02.Лятна пленарна среща на NRFC, август 2014 г., гр. Фулда, Германия
01.Годишен доклад пред ВК на НАТО, юли 2014 г., Главната квартира на НАТО, гр. Брюксел, Белгия